Activitati X

Activitate experimentala - Determinarea caldurii specifice pentru un corp solid
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Caldura_specifica.doc

Activitate experimentala - Studiul amestecului a doua lichide cu temperaturi diferite
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Amestec_lichide.doc

Activitate experimentala - Masurarea rezistentei electrice - Puntea cu fir
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Fisa_activ_punte_cu_fir.doc

TERMODINAMICA

Probleme - Marimi fizice caracteristice structurii discrete a substantei
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Marimi_caracteristice_substantei.pdf

Probleme - Molul, proprietatile molului
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_molul.pdf

Probleme - Amestecuri de substante
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_amestecuri.pdf

Probleme - Legile gazului ideal
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Legi_gaz_ideal.pdf

Probleme selectate din variantele de bac - Transformarile simple ale gazului ideal. Ecuatia termica de stare.
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_Transformari_gaz_ideal.pdf

Probleme selectate din variantele de bac - Principiul I al termodinamicii.
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_S1_Principiul_I.pdf

Probleme - Calorimetrie
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/prb_calorimetrie.doc

Probleme selectate din variantele de bac - S2- Transformarile simple ale gazului ideal.
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_S2_Termodinamica.pdf

Probleme selectate din variantele de bac - S3- Transformari ciclice. Motoare termice
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_S3_transformari_ciclice.pdf

Probleme bac_Transformari_ciclice_S3_Tema
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Problema_bac_Transformari_ciclice_S3_Tema.docx

CURENTUL ELECTRIC STATIONAR

Probleme selectate din variantele de bac

Tip S I- Curentul electric. Legile lui Ohm
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_curent.pdf

Tip S I - Legile lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor. Gruparea generatoarelor
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_grupari.pdf

Tip S I - Energia si puterea electrica
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_S1_Energie_putere.pdf

Tip S II - Legile lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor. Gruparea generatoarelor - setul 1
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_SII_Grupari.pdf

Tip S II- Legile lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor. Gruparea generatoarelor - setul 2
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_SII_Grupari2.pdf

Tip S II - Energia si puterea electrica
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/Probleme_bac_S2_Energie_putere.pdf

Probleme - Efectul magnetic al curentului electric
http://fizica.wikidot.com/local--files/activitati-x/prb_camp_magnetic.doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License