FISE DE ACTIVITATI

GAZUL IDEAL
Fisa de lucru - Modelul gazului ideal
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/Fisa_lucru_Activitatea1.doc

Fisa de lucru - Legile gazului ideal
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/Fisa_lucru_Activitatea2.doc

Fisa de activitate experimentala - Transformarea izoterma
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/fisa_activ_izoterma.doc

Fisa de activitate experimentala - Transformarea izobara
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/fisa_activ_izobara.doc

Fisa de activitate experimentala - Transformarea izocora
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/fisa_activ_izocora.doc

OSCILATII SI UNDE MECANICE
Fisa de activitate experimentala - Determinarea acceleratiei gravitationale cu pendulul gravitational
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/Det_acc_gravitationala.doc

Fisa de activitate experimentala - Determinarea acceleratiei gravitationale cu pendulul elastic
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/det_acc_gravit_elastic.doc

COMPUNEREA VECTORILOR
Fisa de lucru - Compunerea fortelor si a vitezelor - clasa a VII-a
http://fizica.wikidot.com/local--files/fise-de-activitate/Aplicatii_compuneri_vectori.doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License